Misyon, Vizyon ve ilkelerimiz

Trabzon Üniversitesi Yabancı Dil Bölümü olarak Vizyonumuz;  

Yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri Üniversitemizin hedef ve amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimi vermek; personelini mesleki gelişimlerinde destekleyerek İngiliz Dili Eğitimi alanına Türkiye ve yurtdışında katkıda bulunarak, kalite standartları ve uygulamaları bakımından Türk Yükseköğretim Sistemindeki yabancı diller yüksekokulları arasında  nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

 

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak Misyonumuz;

  • Öğrencilerimiz ile çıktığımızı yabancı dil öğrenme yolculuğunda, onlara liderlik ederek ikinci dil öğrenirken ihtiyaç duydukları bilgiye ve kaynaklara ulaşma ve bunları değerlendirme yöntemlerini öğretmek,
  • Yabancı dil bilgisi az olan ya da hiç olmayan öğrencilerimize bu dilin temelini en kapsamlı şekilde oluşturarak akademik ya da mesleki hayatlarının ilerleyen yıllarda alacakları yabancı dil desteği için kalıcı bir temel oluşturmak, 
  • Avrupa Konseyinin “Yabancı Diller Öğrenimi-Öğretimi Ortak Ölçütleri” çerçevesinde, yabancı dil(ler) öğretimi vererek ve bu ölçütlere uygun materyaller seçerek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak, öğrencilerin yabancı dil öğretim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamak,
  • Eğitim teknolojilerini ve metotlarını en etkili bir şekilde kullanarak öğrencilere yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaktır. 
 

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Olarak Temel İlkelerimiz

  • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik dünyada başarı ve prestijine katkıda bulunmak,
  • Ülkesine bağlı,sorumluluk sahibi, evrensel düşünebilen ama aynı zamanda bireysel kültürüne ve etik değerlere saygı duyan, mesleklerini mesleğin gereklerine, önemine ve onuruna uygun icra edilebilen bağımsız bireyler olma yolunda öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
  • Öğrencilerimizi destekleyip yönlendirerek onların hayat boyu öğrenme bilincini yükseltmek,
  • Verdiğimiz eğitimin ders içi ve ders dışı etkinliklerine teknolojiyi de dahil ederek, hem öğrencilerimizin teknolojiyi kullanarak öğrenme süreçlerini desteklemek hem de öğrencilerimizin dijital ortamlardaki dil öğrenme deneyimlerini artırmaktır.